U suvremenom društvu većina je mladih ljudi izložena medijskim sadržajima koji su u većoj ili manjoj mjeri seksualizirani. Pitanje na koje postoji malo znanstvenih odgovora jest utječe li – i ako da, kako – takva sociokulturna izloženost (uključujući i lako dostupnu internet pornografiju) na adolescentsko poimanje seksualnosti i partnerskih odnosa, ali i rizične aktivnosti. Trenutno je u svijetu vrlo malo istraživanja čiji metodologija omogućuje traženje odgovora na gornje pitanje. Cilj ove longitudinalne (panel) studije jest ispitati moguće učinke izloženosti seksualiziranim elektronskim i tiskanim medijima na stavove, reproduktivno zdravlje i emocionalnu dobrobit starijih adolescenata. Polazeći od biopsihosocijalne konceptualizacije odnosa između uporabe medija i ponašanja, istraživanje analizira intrapersonalne, interpersonalne i sociokulturne medijatore i moderatore odnosa između seksualiziranih medijski poruka te stavova i ponašanja mladih. Za analizu podataka koristit će se statističke metode prikladne za longitudinalne nacrte.

PROBIOPS studija financirana je od strane Hrvatske zaklade za znanost (šifra projekta: 9221).