Digitalna tehnologija omogućila je mladima dosad nezabilježenu dostupnost i gotovo potpuno nesputanu upotrebu svih vrsta medijskih sadržaja. Pritom su fotografije i video snimke jedan od dominantnih načina komunikacije. Istraživanja upozoravaju kako vizualni prikazi često šalju korisnicima poruke o očekivanjima, vrijednostima i idealima, kako fizičkog izgleda tako i poželjnog ponašanja. Pritom sve veću zabrinutost izaziva pritisak na mlade da u svakom trenu fizičkim izgledom i ponašanjem budu seksualno poželjni. Ovaj fenomen, poznatiji kao seksualizacija medijskih sadržaja, predstavlja nametanje komercijalizirane i razvojno često neprimjerene verzije seksualnosti djeci i mladima. Istraživanja također pokazuju da učestala konzumacija seksualiziranih medijskih sadržaja, uključujući i one pornografske, može djelovati na razvoj negativne slike o sebi i svome tijelu, smanjeno samopoštovanje, objektifikaciju djevojaka i žena, zanemarivanje emocionalnog povezivanja te rizična ponašanja..

PROBIOPS istraživanje ima za cilj sustavno analizirati efekte koje upotreba popularnih medija, uključujući i one seksualizirane, ima na emocionalno i psihofizičko zdravlje mladih. U tu svrhu studija će prikupiti i istražiti različite tipove podataka, od podataka o korištenju različitih dostupnih seksualiziranih medijskih sadržaja, do podataka povezanih s osobinama ličnosti, stavovima o drugom spolu te kakvoći i opsegu osobno važnih prijateljskih mreža. Uzorak studije čine zagrebački srednjoškolci koji u trenutku početka studije pohađaju drugi razred te žele sudjelovati u potpuno anonimnom istraživanju. Studija će se provoditi na istom uzorku kroz tri godine, a prikupljanje podataka će se vršiti putem Interneta. Kako bismo održali njihovu zainteresiranost, sudionici će ispunjavanjem upitnika sudjelovati u nagradnoj igri prema načelima lutrije, pri čemu će dobitak biti poklon bon manje vrijednosti.

Budući da u istraživanju sudjelovati adolescenti, osobitu smo brigu posvetili etičkim pitanjima, od osiguranja anonimnosti i povjerljivosti svih podataka do sigurnog arhiviranja prikupljenih podataka. U tom smislu, valja naglasiti kako je naše istraživanje dobilo odobrenje Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, te pozitivno mišljenje Pravobraniteljice za djecu.

Istraživački projekt PROBIOPS pružit će nove uvide o mogućim učincima uporabe seksualiziranih medijskih sadržaja na emotivno i psihofizičko zdravlje adolescenta. Nalazi istraživanja bit će predstavljeni javnosti, znanstvenoj zajednici i državnim institucijama odgovornim za obrazovanje mladih te zaštitu njihovog zdravlja. Sažeti prikaz rezultata projekta moći ćete pročitati i na ovoj internetskog stranici.